Algemene Ledenvergadering 19 maart 2015

Algemene Ledenvergadering van Uitvaartvereniging Roodeschool-Oudeschip e.o. Donderdag 19 maart 2015, 20.00 uur, Hotel Ekamper te Oosteinde. Agenda: Opening Vaststelling agenda Ingekomen stukken en mededelingen Notulen ALV 20 maart 2014 Jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Verslag kascommissie Benoeming lid kascommissie Bestuursverkiezing: … Lees verder

Contributie 2015

Informatie voor leden: Indien u een machtiging heeft afgegeven, dan is de contributie over 2015 rond 2 februari 2015  geïncasseerd. Mocht de incasso, om welke redenen dan ook, niet zijn gelukt, dan ontvangt u een factuur om de verschuldigde contributie … Lees verder

Rijdende baar gerenoveerd

In de afgelopen zomer is onze rijdende baar geheel gerenoveerd. De dragers Nanne Groendijk en Bé de Haan hebben de rijdende baar grondig onder handen gehad. De wagen is geheel geschilderd, gesmeerd en voorzien van een nieuw kleed. Het resultaat … Lees verder