Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:

 

voorzitter: dhr. D. Froma, tel. 0596 – 516319

secretaris: mevr. G. Koops, tel. 0596 – 516200

penningmeester: dhr. O.F. Frans, tel. 0596 – 516286

bestuurslid: dhr. G.W. Dijkstra, tel: 0595 – 413818

bestuurslid: dhr. K. Edens, tel. 0596 – 516266