Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:

 

voorzitter: dhr. G.W. Dijkstra, tel: 0595 – 41 38 18, voorzitter@uitvaart-roodeschool.nl

secretaris: mevr. M. Bos-Knol, tel. 0596 – 51 60 99, secretaris@uitvaart-roodeschool.nl

penningmeester: dhr. O.F. Frans, tel. 0596 – 51 62 86, penningmeester@uitvaart-roodeschool.nl

bestuurslid: dhr. D. Froma, tel. 0596 – 51 63 19, dfroma@uitvaart-roodeschool.nl

bestuurslid: dhr. K. Edens, tel. 0596 – 51 62 66, kedens@uitvaart-roodeschool.nl