Verenigingsgegevens

Statutaire naam: Uitvaartvereniging Roodeschool – Oudeschip en omstreken
(voorheen: Begrafenisvereniging Roodeschool – Oudeschip en omstreken)
Opgericht: 10 augustus 1907

KVK nummer: 02036932
Bankrekeningnummer:  NL47 SNSB 0903 7088 33
Website: www.uitvaart-roodeschool.nl
E-mail: info@uitvaart-roodeschool.nl

secretariaat/postadres:
Dijkweg 39
9984 NV Oudeschip
T: 0596 – 51 62 00

Ledenadministratie/penningmeester:
Radsweg 50
9983 RC  Roodeschool
T: 0596 – 51 62 86

Lid van: Federatie van Uitvaartverenigingen in de provincie Groningen
Aangesloten via de Federatie bij: Nardus