Verenigingsgegevens

Statutaire naam: Uitvaartvereniging Roodeschool – Oudeschip en omstreken
(voorheen: Begrafenisvereniging Roodeschool – Oudeschip en omstreken)
Opgericht: 10 augustus 1907

KVK nummer: 02036932
Bankrekeningnummer:  NL47 SNSB 0903 7088 33
Website: www.uitvaart-roodeschool.nl
E-mail: info@uitvaart-roodeschool.nl

secretariaat/postadres:
Hooilandseweg 96
9983 PG  Roodeschool
T: 0596 – 51 60 99
E-mail: secretaris@uitvaart-roodeschool.nl

Ledenadministratie/penningmeester:
Radsweg 50
9983 RC  Roodeschool
T: 0596 – 51 62 86
E-mail: penningmeester@uitvaart-roodeschool.nl

Lid van: Federatie van Uitvaartverenigingen in de provincie Groningen
Aangesloten via de Federatie bij: Nardus