Home

Algemene ledenvergadering donderdag 25 november 2021 in Hotel-Cafe-Restaurant Ekamper te Oosteinde

De algemene ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op donderdag 25 november in Hotel-Cafe-Restaurant Ekamper, Radsweg 12 te Oosteinde. De aanvangstijd is 20:00 uur.

Vanwege de coronamaatregelen is dit later in het jaar dan u gewend bent.

Op de agenda komen o.a. de volgende onderwerpen:

jaarverslag, financieel verslag 2020, verslag kascommissie,
benoeming lid kascommissie, bestuursverkiezing
vaststelling contributie en pakketwaarde

Het bestuur

Incasso contributie 2021

Rond 4 januari j.l heeft de automatische incasso van de contributie over 2021 plaats gevonden. Per abuis kan op uw bankafschrift vermeld staan dat het de contributie van 2020 betreft. Dat is onjuist. Dat moet uiteraard 2021 zijn. Excuus voor het ongemak.

Contributie 2021

Voor leden

In januari 2021 incasseren wij de contributie voor het jaar 2021. Heeft u geen machtiging voor incasso afgegeven, dan ontvangt u de contributienota voor het jaar 2021.

De contributie bedraagt in 2021: €16,00 per lid (persoon). Betaalt u niet via incasso, dan rekenen wij € 1,50 extra.

Heeft u vragen over de contributienota, neem dan contact op met de penningmeester.

Het bestuur

Bé de Haan ontvangt oorkonde

Afgelopen donderdag 9 januari nam Bé de Haan uit Roodeschool na 30 jaren trouwe dienst afscheid als vrijwillig drager van onze uitvaartvereniging. Bé begon in 1989 als drager van de vereniging. Ook assisteerde hij regelmatig uitvaartverzorger Andre Poort. Op Bé … Lees verder