Home

Algemene ledenvergadering 2021 uitgesteld.

Op 2 december 2021 om 20:00 uur stond de algemene ledenvergadering gepland in Hotel-Restaurant Ekamper. Vanwege de corona-maatregelen hebben we de algmene ledenvergadering helaas moeten afgelasten.

Zodra het weer mogelijk is om de algemene ledenvergadering te organiseren zullen we een nieuwe datum plannen.

Het bestuur

Incasso contributie 2021

Rond 4 januari j.l heeft de automatische incasso van de contributie over 2021 plaats gevonden. Per abuis kan op uw bankafschrift vermeld staan dat het de contributie van 2020 betreft. Dat is onjuist. Dat moet uiteraard 2021 zijn. Excuus voor het ongemak.

Contributie 2021

Voor leden

In januari 2021 incasseren wij de contributie voor het jaar 2021. Heeft u geen machtiging voor incasso afgegeven, dan ontvangt u de contributienota voor het jaar 2021.

De contributie bedraagt in 2021: €16,00 per lid (persoon). Betaalt u niet via incasso, dan rekenen wij € 1,50 extra.

Heeft u vragen over de contributienota, neem dan contact op met de penningmeester.

Het bestuur

Bé de Haan ontvangt oorkonde

Afgelopen donderdag 9 januari nam Bé de Haan uit Roodeschool na 30 jaren trouwe dienst afscheid als vrijwillig drager van onze uitvaartvereniging. Bé begon in 1989 als drager van de vereniging. Ook assisteerde hij regelmatig uitvaartverzorger Andre Poort. Op Bé … Lees verder