Incasso contributie 2021

Rond 4 januari j.l heeft de automatische incasso van de contributie over 2021 plaats gevonden. Per abuis kan op uw bankafschrift vermeld staan dat het de contributie van 2020 betreft. Dat is onjuist. Dat moet uiteraard 2021 zijn. Excuus voor het ongemak.

Contributie 2021

Voor leden

In januari 2021 incasseren wij de contributie voor het jaar 2021. Heeft u geen machtiging voor incasso afgegeven, dan ontvangt u de contributienota voor het jaar 2021.

De contributie bedraagt in 2021: €16,00 per lid (persoon). Betaalt u niet via incasso, dan rekenen wij € 1,50 extra.

Heeft u vragen over de contributienota, neem dan contact op met de penningmeester.

Het bestuur

Secretaris Greetje Koops neemt afscheid op de algemene ledenvergadering

Op de algemene ledenvergadering die werd gehouden op 1 oktober in de grote zaal van Hotel Ekamper hebben we afscheid genomen van onze secretaris Greetje Koops. Greetje was volgens het rooster aftredend bestuurslid en was niet herkiesbaar. Voorzitter Dirk Froma bedankte Greetje voor haar inzet en overhandigde haar een prachtige bos bloemen. Tien jaar geleden trad Greetje toe tot het bestuur en nam de functie van secretaris destijds over van Jan Spijk.

De functie van secretaris wordt overgenomen door Martha Bos – Knol te Roodeschool, die met algemene stemmen werd benoemd door de algemene ledenvergadering.

Bé de Haan ontvangt oorkonde

Afgelopen donderdag 9 januari nam Bé de Haan uit Roodeschool na 30 jaren trouwe dienst afscheid als vrijwillig drager van onze uitvaartvereniging. Bé begon in 1989 als drager van de vereniging. Ook assisteerde hij regelmatig uitvaartverzorger Andre Poort. Op Bé … Lees verder