Verstrekkingenpakket

De uitvaartvereniging Roodeschool-Oudeschip en omstreken heeft als doel het op een waardige en piëteitsvolle wijze verzorgen en/of doen verzorgen van begrafenissen en crematies van leden van de vereniging.

Het lidmaatschap van onze vereniging geeft recht op:

  • De diensten van de uitvaartleider. Deze regelt de uitvaart (begrafenis of crematie) en verzorgt alle noodzakelijke en wettelijke verplichtingen;
  • De diensten van de dragers en klokluider;
  • De lijkauto waarin de overledene wordt vervoerd. Vrij tot maximaal tot €167,20 (vanaf 1 april 2023).
  • De laatste verzorging (het afleggen) van de overledene

Deze diensten worden in natura geleverd. De pakketwaarde bedraagt omgerekend in euro’s maximaal € 646,70 (vanaf 1 april 2023).

De financiële  waarde van het verstrekkingenpakket wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld (Huishoudelijk Reglement artikel 12 . 2 )