Contributie

Jaarcontributie (2023)

Persoonlijk lidmaatschap:  €16,80 per persoon (vanaf 18 jaar).

Kinderen van een betalend lid t/m 17 jaar:  gratis

De contributie voor 2023 is vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 31 maart 2022.

 

voorbeelden van contributies in verschillende gezinssituaties:

Een gezin met: 2 volwassenen, kinderen t/m 17 jaar:  € 33,60 ( 2 x €16,80 , kinderen gratis)

Een gezin met: 1 volwassene, kinderen t/m 17 jaar:  € 16,80 ( 1 x €16,80 , kinderen gratis)

Een gezin met: 2 volwassenen, 3 kinderen t/m 17 jaar en 1 inwonend kind van 21 jaar: € 50,40  ( 3 x €16,80)

 

Jaarcontributie (2024)

De contributie voor 2024 bedraagt € 17,30 per persoon en is vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 23 maart 2023.

 

Betalen van de jaarlijkse contributie

De contributie kunt u betalen via automatische incasso of door overschrijving.

Incasso
De penningmeester incasseert de contributie in de maand januari. Het verschuldigde bedrag wordt automatisch van uw rekening afgeschreven. Indien de incassobetaling niet lukt of wordt gestorneerd, dan ontvangt u alsnog een factuur. U moet deze factuur binnen 30 dagen betalen.

Incassobetalingen zijn alleen mogelijk als u een machtiging heeft afgegeven. Wilt u een machtiging verstrekken, download hier de machtigingskaart, vul deze volledig in en stuur deze in een voldoende gefrankeerde envelop naar:

Uitvaartvereniging Roodeschool-Oudeschip e.o.
ledenadministratie
Radsweg 50
9983 RC  Roodeschool

Overschrijving
Indien u geen machtiging heeft afgegeven, dan ontvangt u een factuur van de penningmeester die u binnen 30 dagen na factuurdatum moet betalen. 

Betaal op tijd
De contributie moet voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar worden betaald, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat u de factuur heeft ontvangen. Indien de contributie niet tijdig wordt betaald, dan ontvangt u een herinnering en krijgt u nog 14 dagen gelegenheid de contributie alsnog te voldoen.

Is de contributie drie maanden na ontvangst van de eerste nota nog niet betaald, dan kan het bestuur het lidmaatschap opzeggen.