Uitvaart en wetgeving

Wet op de lijkbezorging, Besluit op de lijkbezorging

In de Wet op de lijkbezorging zijn┬áregels vastgelegd over de gang van zaken bij en na een overlijden. Naast de wet is er ook nog een Besluit op de lijkbezorging en zijn er enkele ministeri├źle regelingen.Gelukkig is er veel vrijheid in de vorm van de uitvaart. Veel informatie over wat u zelf kunt en mag regelen vindt u de website over het regelen van de uitvaart van de rijksoverheid.

Uitvaartverzorger niet verplicht

De uitvaartverzorger van de vereniging kan u bijstaan bij alle beslissingen die genomen moeten worden bij een overlijden van een naaste. Het is echter niet wettelijk verplicht een uitvaartverzorger in te schakelen. Nabestaanden mogen de uitvaart zelf regelen. De uitvaartverzorger is goed op de hoogte met de wettelijke eisen en kan de nabestaanden daarmee veel zorg uit handen nemen.

Aangifte van overlijden doen

Meestal doet de uitvaartverzorger van onze vereniging de aangifte van overlijden, maar nabestaanden kunnen dit ook doen. Dit gebeurt bij de Burgerlijke Stand in de gemeente van overlijden.
Hierbij moet u de verklaring van overlijden, die vaak door een arts of de gemeentelijke lijkschouwer is opgemaakt, tonen.
Aangifte van het overlijden moet volgens de wet binnen 6 werkdagen plaatsvinden.

In de toekomst is het ook mogelijk om digitaal aangifte van overlijden te doen.

Gemeente verstrekt overlijdensakte

Bij aangifte worhttps://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2010/03/08/digitaal-aangifte-doen-van-huwelijk-of-overlijdendt het overlijden geregistreerd bij de burgerlijke stand en wordt een overlijdensakte opgesteld. Ook geeft de gemeente een uittreksel uit het overlijdensregister af. Deze documenten heeft u soms nodig om bij instanties aan te tonen dat iemand is overleden. De gemeente geeft hiermee ook toestemming voor het begraven en cremeren van de overledene.

Regels voor begrafenissen en crematies:

  • Een overledene mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden begraven of gecremeerd worden. Dit in verband met een eventueel strafrechtelijk onderzoek. Daarnaast geeft de termijn nabestaanden de tijd te kiezen tussen crematie en begraven. Binnen 36 uur na overlijden is begraven of cremeren alleen mogelijk met toestemming van de officier van justitie en de burgemeester.
  • Een overledene mag niet later begraven of gecremeerd worden dan 6 werkdagen na het overlijden, tenzij de burgemeester daarvoor toestemming heeft gegeven. Deze maximumtermijn is opgenomen in de Wet op de lijkbezorging omdat een overledene uiteindelijk een bestemming moet krijgen.
  • Een overledene mag alleen begraven worden op een begraafplaats of gecremeerd worden in een crematorium, tenzij de gemeente toestemt met begraven op eigen grond. Dan is er sprake van een bijzondere begraafplaats.

Kisten

Een veel voorkomend gebruik is dat de overledene wordt gekist. De wet biedt echter ook de mogelijkheid om een ander omhulsel dan een kist toe te passen.