Cremeren

Cremeren is een eeuwenoud gebruik. Toch is ditĀ gebruik in Nederland pas in 1968 in de Wet op de lijkbezorging wettelijk gelijkgesteld aan begraven. Steeds meer mensen kiezen voor cremeren. Hoewel begraven op het Groninger platteland nog steeds het meest gebruikelijk is, kiezen landelijk gezien meer mensen voor cremeren dan voor begraven. Uit de cijfers van de Landelijke Vereniging van Crematoria blijkt dat de traditionele begrafenis steeds meer tot het verleden behoort, want in 2016 bestonden 63 procent van de uitvaarten in Nederland uit crematies. In de stad Groningen ligt dat percentage zelfs op 80 procent.

Crematies die onze vereniging verzorgt vinden meestal plaats in het crematorium te Groningen en het crematorium Stilleweer te Appingedam. Nieuw is het crematorium te Eelderwolde.