Vragen & antwoorden

Vragen over het lidmaatschap

 

Vraag. Op mijn lidmaatschapskaart staat dat ik vanaf 1-1-1999 lid ben, maar ik ben al veel eerder lid geworden. Klopt dat wel?

Antwoord. In 1999 zijn wij bij nieuwe leden gestart met het registreren van de ingangsdatum van het lidmaatschap. Bij alle leden die op 1 januari 1999 lid waren staat daarom als ingangsdatum van het lidmaatschap 1-1-1999 vermeld.  Deze datum of de duur van het lidmaatschap heeft geen enkele invloed op de rechten die een lid geniet.

Vraag. Kan ik lid blijven als ik verhuis naar een plaats buiten het werkgebied van de vereniging?

Antwoord. U kunt lid blijven. U dient de vereniging binnen drie maanden na de verhuizing op de hoogte te stellen van uw verhuizing.
Ingeval een uitvaart van een lid niet kan worden uitgevoerd door de vereniging, dan heeft het lid recht op een vergoeding. Dit is geregeld in het Huishoudelijk Reglement, Artikel 12 lid 6.

Vraag: Ben ik bij een uitvaart gebonden aan de vaste uitvaartverzorger van de vereniging?

Antwoord: Nee, u bent niet gebonden aan de vaste uitvaartverzorger van de vereniging. In sommige gevallen is het niet mogelijk of niet gewenst dat de gecontracteerde uitvaartverzorger van de vereniging de uitvaart verzorgt. De redenen waarom dit niet mogelijk of niet wenselijk is, is niet van belang.  In voorkomend geval mag u zelf een uitvaartverzorger kiezen.

Als een uitvaart van een lid niet wordt uitgevoerd door de vereniging, dan heeft het lid recht op vergoeding van door derden uitgevoerde diensten tot maximaal de waarde van het verstrekkingenpakket.

Vraag. Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

Antwoord. U kunt het lidmaatschap uitsluitend schriftelijk opzeggen. Uw lidmaatschap loopt bij opzeggen door en met met 31 december van het jaar waarin u opzegt. U moet rekening houden met 4 weken opzegtermijn. Zie ook de speciale pagina over het opzeggen van het lidmaatschap.

Vraag. Krijg ik geld terug als ik mijn lidmaatschap opzeg?

Antwoord. Nee, als u uw lidmaatschap opzegt ontvangt u geen teruggaaf van reeds betaalde contributies.