Lid worden

Wie kan lid worden?

Ieder persoon die woont in het werkgebied van de vereniging en 18 jaar en ouder is kan lid worden. Inwonende kinderen tot en met 17 jaar van betalende leden kunnen ook lid zijn en zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
Als werkgebied worden de dorpen Roodeschool, Oosteinde, Oudeschip en omliggend gebied aangemerkt. Dat zijn de gebieden met de postcodes 9983 en 9984.
Leden die verhuizen buiten het werkgebied van de vereniging kunnen desgewenst lid blijven.

Hoe kunt u lid worden?

Indien u lid wilt worden dient u zich aan te melden bij het secretariaat.
Indien u wordt toegelaten als lid, ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de aanmelding.

Kinderen van leden die 18 jaar worden en zelfstandig lid willen worden kunnen zich aanmelden via dit formulier.