Wat te doen bij een overlijden

Informatie voor nabestaanden

Arts stelt het overlijden vast; verklaring van overlijden

Als iemand is overleden, moet een arts het overlijden vaststellen. De arts stelt de oorzaak van overlijden vast en geeft bij een natuurlijke doodsoorzaak een verklaring van overlijden af. Deze verklaring is nodig om aangifte van het overlijden te doen bij de gemeente.

Melden van het overlijden bij de uitvaartverzorger van de vereniging

Wanneer een lid van de vereniging is overleden dan moet u zo spoedig mogelijk de uitvaartverzorger van de vereniging hiervan in kennis stellen. De uitvaartverzorger kunt u 24 uur per dag bereiken op telefoonnummer 06 -11 75 42 98 of  06 – 83 67 57 09.

Om aanspraak te kunnen maken op het dienstenpakket van de vereniging moet de uitvaartverzorger van de vereniging in kennis worden gesteld van een overlijden van een lid. Dit geldt ook als nabestaanden geen gebruik kunnen of willen maken van de diensten van de uitvaartverzorger van de vereniging.

Regelen van de uitvaart

De uitvaartverzorger kent de wettelijke mogelijkheden en de plaatselijke gebruiken rond een uitvaart. Hij kan u veel zorgen uit handen nemen. Hij maakt afspraken met u over de organisatie van de uitvaart en bijkomende zaken, waaronder:

 • de dag tijdstip en plaats van de uitvaart
 • wie de laatste verzorging aan de overledene geeft / geven
 • de plaats waar en de wijze waarop de overlijdende wordt opgebaard

Verder zal de uitvaartverzorger namens de vereniging de volgende zaken verzorgen:

 • zorg dragen voor het afleggen en kisten van de overledene;
 • de aangifte bij de burgerlijke stand binnen de wettelijke termijn;
 • het verkrijgen van verlof van de ambtenaar van de burgerlijke stand om de overledene te mogen vervoeren en te begraven of te cremeren;
 • de rouwauto;
 • desgewenst de benodigde dragers en de klokluider voor de uitvaart;
 • bij een begrafenis overleggen met degene die de graven uitgeeft, nadat overleg met de familie is gepleegd;
 • bij een crematie overleggen met een crematorium over het tijdstip van de uitvaart, nadat overleg met de familie is gepleegd;

Ook kan de uitvaartvaartverzorger zorg dragen voor zaken die niet binnen het pakket van de vereniging vallen, zoals bijvoorbeeld:

 • rouwadvertentie
 • rouwkaarten
 • kist
 • bloemen
 • eventueel sprekers
 • koffietafel

Nadat alle zaken rond de uitvaart zijn besproken zal de uitvaartverzorger de afspraken vastleggen en een begroting maken van de kosten. Zo weet u wat met hem is afgesproken en wat de kosten zijn. De door de uitvaartverzorger opgegeven kosten betaalt u na de uitvaart rechtstreeks aan de uitvaartverzorger. Het kan voorkomen dat overledene elders nog verzekerd is voor de uitvaartkosten. Dan kunnen afwijkende afspraken van toepassing zijn.