Statuten

De ‘grondwet’ van de vereniging wordt gevormd door de statuten. In dit document zijn een aantal belangrijke regels opgenomen over onderwerpen, waarvan een aantal door de wet is voorgeschreven.

Deze onderwerpen zijn:

  • de naam van de vereniging en de gemeente in Nederland waar zij gevestigd is;
  • het doel van de vereniging;
  • de verplichtingen van de leden tegenover de vereniging, of de wijze waarop deze verplichtingen kunnen worden opgelegd;
  • de manier waarop de algemene vergadering bijeengeroepen wordt;
  • de manier van benoeming en ontslag van bestuurders;
  • de bestemming van het batig saldo bij ontbinding of de wijze waarop de bestemming moet worden vastgesteld.

De statuten van de uitvaartvereniging Roodeschool- Oudeschip zijn voor het laatst vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 16 maart 2004. De statuten zijn vastgelegd in een notariƫle akte.

U kunt de statuten hier downloaden.

Daarnaast heeft de vereniging een huishoudelijk reglement, waarin uitvoeringsbepalingen en aanvullingen op de statuten zijn opgenomen.