Uitvaartkosten

Wat betaalt de vereniging? (per 1 april 2023)

Een overleden lid van de vereniging heeft recht op een aantal diensten van de vereniging die in natura worden aangeboden. De vereniging keert in principe geen geld uit.  De aangeboden diensten zijn uitsluitend:

  • De diensten van de uitvaartverzorger. Deze regelt de uitvaart (begrafenis of crematie) en verzorgt alle noodzakelijke en wettelijke verplichtingen;
  • De diensten van de dragers en klokluider;
  • De lijkauto waarin de overledene wordt vervoerd. Komen de totale kosten van het vervoer boven €166,40 dan wordt het meerdere bij de nabestaanden in rekening gebracht.
  • De laatste verzorging (het afleggen) van de overledene.

De waarde van deze diensten is omgerekend in euro’s maximaal € 646,70

Geen compensatie bij niet afnemen diensten

Nabestaanden ontvangen geen vergoeding voor niet afgenomen diensten uit het bovengenoemde pakket van de vereniging. Er is een uitzondering, namelijk indien bij een crematie geen gebruik wordt gemaakt van dragers.

Wel compensatie bij crematie

Vaak wordt bij een crematie geen gebruik gemaakt van de diensten van dragers, maar wel van een assistent die die de uitvaartleider assisteert bij zijn werkzaamheden. In die gevallen gevallen ontvangen de nabestaanden compensatie voor de niet afgenomen diensten van dragers. Deze compensatie wordt verleend omdat ieder lid dezelfde contributie betaalt, ongeacht of de uitvaart een crematie of een begrafenis betreft en omdat bij een crematie vaak geen dragers nodig zijn. De jaarlijkse contributie is gebaseerd op de kosten van een begrafenis te Oosteinde.

De kosten van een uitvaart kunnen flink oplopen.

Indien de nabestaanden meer diensten wensen dan de vereniging kan leveren, dan kan de uitvaartverzorger u hierover informeren. Alle diensten en bijkomende kosten die niet in het bovenstaande pakket van de vereniging zitten, komen voor rekening van de nabestaanden. Denk hierbij aan opbaring in een rouwkamer, koeltafel bij thuisopbaring, condoleance register, koffietafel, kist, rouwbrieven, akte(s) van overlijden, dankbetuigingen, advertentie, bloemstukken, crematiekosten, graf delven, grafrechten, grafkelder, extra vervoer, volgauto’s, grafmonument, onderhoud graf, koffietafel.
Ook de kosten die de uit de uitvaartverzorger moet maken om deze bijkomende diensten en leveringen te regelen komen voor rekening van de nabestaanden.Om een indruk van de totale kosten van een uitvaart te krijgen vult u de uitvaartwaardemeter in.

Voor een onafhankelijke indicatie van de uitvaartkosten kunt u terecht op de website van het NIBUD.

Tarieven gemeente Het Hogeland

De vereniging beschikt niet over een eigen begraafplaats. De algemene begraafplaats te Oosteinde is eigendom van de Gemeente Het Hogeland. De tarieven van de gemeente vindt u op de website van de Gemeente Het Hogeland. De tarieven worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.