Uitvaartverenigingen in zwaar weer: ‘Wie wil op jonge leeftijd al zo intensief bezig zijn met de dood?’

Uitvaartverenigingen verkeren in zwaar weer. Minder leden, oude besturen, negatief imago. In Groningen luidt de noodklok. De oplossing? Samenwerking, fusie en verjonging. Dat laatste is lastig: ,,Wie wil er op jonge leeftijd al zo bezig zijn met de dood?’’

De Federatie van Uitvaartverenigingen in Groningen beseft dat het roer om moet. De 110 uitvaartverenigingen (70 zijn lid van de federatie), hebben het zwaar. Terugloop van leden, besturen die vanwege een gebrek aan opvolgers aan het roer blijven tot ze erbij neervallen en een steeds strengere wet- en regelgeving. Als er niks gebeurt, kunnen de clubs elkaar ten grave dragen.

Problemen

De problemen zijn beschreven in ‘Onderzoek + adviezen voor behoud van onderlinge uitvaartzorg’ dat vrijdag op het provinciehuis is aangeboden aan commissaris van de koning René Paas. Naast een analyse over wat er mis is, biedt het rapport oplossingen.

Want uitvaartverenigingen worden nog steeds gezien als ‘waardevol’. Een uitvloeisel van het bekende ‘noaberschap’, waarmee buren op het platteland zorg droegen voor elkaars uitvaart. En ‘Noaberschap’ staat op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.

Samenwerken

Wat moet gebeuren is: meer samenwerken tussen de verenigingen, misschien zelfs samengaan en de keuzemogelijkheden voor de leden moet uitgebreider. Ook is de communicatie een punt van aandacht. De uitstraling kan positiever en er moet actiever gewerkt worden aan de leeftijdsopbouw binnen een bestuur.

Al is dat laatste lastig, volgens Henk Bazuin van Onderlinge Uitvaartvereniging Hoogezand: ,,Want wie wil er op jonge leeftijd al zo intensief bezig zijn met de dood?’’

Uitvaart in natura

In tegenstelling tot vroeger, toen de bevolking zich om de overledenen bekommerden, is begraven niet meer gratis. Maar, aldus de Federatie, de leden krijgen ‘voor een zeer betaalbaar bedrag’ een uitvaart in natura. Maar dat is niet algemeen bekend.

Bazuin: ,,Wij passen goed op de centen van onze leden, die geven wij niet uit aan geldverslindende marketingcampagnes, zoals de grote nationale uitvaartverzekeraars wel doen. Het gevolg is een imagoprobleem: veel jongeren zeggen hun lidmaatschap op omdat ze denken bij een verzekeraar voordeliger uit te zijn. Het omgekeerde is waar. Ons doel is juist: een betaalbare uitvaart voor iedereen.”

Inconsistent

Een ander probleem is de steeds strengere financiële regelgeving. De Federatie noemt dat inconsistent. De hedendaagse wetten en regels belemmeren de uitvaartverenigingen, terwijl anderzijds het ouderwets noaberschap wordt gestimuleerd.

Bestuurslid Wessel Volders van Begrafenisvereniging Onstwedde: ,,Wij bieden uitvaarten in natura. Steeds meer overledenen en nabestaanden hebben echter uitgesproken wensen voor de uitvaart die niet binnen dit pakket vallen. Dan vragen ze om een bedrag in plaats van het verzorgen van de dienst. Maar dat mogen wij niet doen. De Autoriteit Financiële Markten is zeer streng: doen wij uitkeringen, dan worden we gezien als een verzekeraar. En dat mogen we pertinent niet zijn.’’

Change or die

In het rapport, in opdracht van het federatiebestuur opgesteld door de interne commissie Behoud Noaberschap 2.0 waarvan ook Bazuin uitmaakt. staat dat uitvaartverenigingen op een kruispunt staan, met slechts twee richtingen: ‘change or die’. Vrij vertaald: verander of ga ten onder.

bron: http://www.dvhn.nl

Het volledige rapport ‘Rapport Noaberschap 2.0’ vindt u hier.

Reacties zijn gesloten.