Algemene ledenvergadering donderdag 22 maart 2018 in Hotel-Cafe-Restaurant Ekamper te Oosteinde

De algemene ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 22 maart 2018 in Hotel-Cafe-Restaurant Ekamper, Radsweg 12 te Oosteinde. De aanvangstijd is 20:00 uur.

Op de agenda komen o.a. de volgende onderwerpen:

notulen algemene ledenvergadering dd 23 maart 2017
jaarverslag, financieel verslag 2017, verslag kascommissie,
benoeming lid kascommissie, bestuursverkiezing
vaststelling contributie en pakketwaarde


Reacties zijn gesloten.