Algemene ledenvergadering donderdag 23 maart 2017

De algemene ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 23 maart 2017 in Hotel-Cafe-Restaurant Ekamper, Radsweg 12 te Oosteinde. De aanvangstijd is 20:00 uur.

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststelling Agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Notulen Algemene Ledenvergadering dd 24 maart 2016
 5. Jaarverslag 2016
 6. Financieel jaarverslag 2016
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming lid kascommissie
 9. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar: O. Frans.
  Tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij het bestuur
 10. Vaststelling contributie en pakketwaarde
 11. Presentie website
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Reacties zijn gesloten.