Algemene ledenvergadering donderdag 28 maart 2019 in Hotel-Cafe-Restaurant Ekamper te Oosteinde

De algemene ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 28 maart 2019 in Hotel-Cafe-Restaurant Ekamper, Radsweg 12 te Oosteinde. De aanvangstijd is 20:00 uur.

Op de agenda komen o.a. de volgende onderwerpen:

notulen algemene ledenvergadering dd 22 maart 2018
jaarverslag, financieel verslag 2018, verslag kascommissie,
benoeming lid kascommissie, bestuursverkiezing
vaststelling contributie en pakketwaarde


Reacties zijn gesloten.