Algemene ledenvergadering 24 maart 2016

Algemene Ledenvergadering

Graag zien wij u op de Algemene Ledenvergadering op donderdag 24 maart 2016, aanvang 20.00 uur in Hotel-Restaurant Ekamper, Radsweg 12 te Oosteinde.

In deze Algemene Ledenvergadering komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Notulen van de vorige algemene ledenvergadering.
  • Bestuursmededelingen.
  • Algemeen jaarverslag
  • Financieel jaarverslag
  • Verslag van de kascommissie.
  • Bestuursverkiezing (aftredend en herkiesbaar: dhr K. Edens) *
  • Vaststellen contributie / entreegelden.
  • Vaststellen waarde van het verstrekkingenpakket

* Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering aanmelden bij het bestuur.

De vergadering is toegankelijk voor leden van de vereniging.

Tot ziens op 24 maart.

Het bestuur.

Reacties zijn gesloten.