Contributie 2021

Voor leden

In januari 2021 incasseren wij de contributie voor het jaar 2021. Heeft u geen machtiging voor incasso afgegeven, dan ontvangt u de contributienota voor het jaar 2021.

De contributie bedraagt in 2021: €16,00 per lid (persoon). Betaalt u niet via incasso, dan rekenen wij € 1,50 extra.

Heeft u vragen over de contributienota, neem dan contact op met de penningmeester.

Het bestuur

Reacties zijn gesloten.