Secretaris Greetje Koops neemt afscheid op de algemene ledenvergadering

Op de algemene ledenvergadering die werd gehouden op 1 oktober in de grote zaal van Hotel Ekamper hebben we afscheid genomen van onze secretaris Greetje Koops. Greetje was volgens het rooster aftredend bestuurslid en was niet herkiesbaar. Voorzitter Dirk Froma bedankte Greetje voor haar inzet en overhandigde haar een prachtige bos bloemen. Tien jaar geleden trad Greetje toe tot het bestuur en nam de functie van secretaris destijds over van Jan Spijk.

De functie van secretaris wordt overgenomen door Martha Bos – Knol te Roodeschool, die met algemene stemmen werd benoemd door de algemene ledenvergadering.

Reacties zijn gesloten.